ETAGE 2 - 201 à 208 - Salle 203 JEANNE JUGAN (42 personnes max.)
Semaine : lundi 15 mai - dimanche 21 mai

Heurelundi 15 mai mardi 16 mai mercredi 17 mai jeudi 18 mai vendredi 19 mai samedi 20 mai dimanche 21 mai
08:00 - 08:30 BELLAMY Charlotte HI Moderne L1
08:00 à 20:30Oraux
BELLAMY Charlotte HI Moderne L1
08:00 à 20:30Oraux
BELLAMY Charlotte HI Moderne L1
08:00 à 13:00Oraux
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00 VESSIER Jérémy IPL
13:30 à 17:30Oraux
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
^ Haut de la page